Blog

Akıllı Tahtalar ve Dijital Okuryazarlık: Öğrencileri Nasıl Hazırlarsınız?

Değişen ve gelişen dünyayla birlikte teknolojik imkanların kullanılabilirliği oldukça ön plana çıktı. Bu imkanlarla erken yaşta tanışan kişilerin görece daha kolay öğrenebildiği ve teknolojiyi daha çok yönlü olarak kullandığı söylenebilir. Bundan dolayı da akıllı tahta aracılığıyla erken yaşlarda dijital okuryazarlık kazandırılması iyi bir seçenek olarak görüldü.

Bilindiği üzere telefon, tablet, bilgisayar vb. teknolojik cihazlarla ileri yaşlarda tanışan kişiler, bu cihazların fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamıyor. Öte yandan daha genç yaşlarda tanışanlar ise neredeyse tüm özelliklerinden yararlanabiliyor. Bu nedenle de çocukların henüz ilkokul sıralarındayken teknolojiyle tanışmaları önem arz eder.

Elbette bu tanışmanın doğru yollarla olması gerekir. Çocukların okul öncesi dönemde teknolojiyle tanışmaları ve çok vakit geçirmeleri gelişim alanlarını sekteye uğratabilir. Sosyal, bilişsel ve dil-konuşma alanlarındaki problemlerin önemli bir bölümü, teknolojiyi erken kullanmaktan ileri gelir. Öte yandan teknolojiyle akıllı tahta ile tanışan çocuklar ise bunun doğru yolunu sağlamış olurlar.

Akıllı tahtalarla tanışan çocuklar teknolojiye, faydalı işlevleriyle merhaba derler. Bu yaşa kadar teknolojiyle tanışmamış olsalar dahi, akıllı tahta kullanımı öğretmenler tarafından oldukça basit bir şekilde öğretilebilir. Zaten öğrenmeye hazır ve aç olan çocukların zihni ise bu cihazların kullanımı kolayca öğrenebilirler.

Akıllı Tahtalar ve Dijital Okuryazarlık: Öğrencileri Nasıl Hazırlarsınız?Dijital Okuryazarlık Neden Önemli?

Konu dijital okuryazarlığın neden önemli olduğuna geldiğinde öncelikle bir tanımlama yapmak gerekir. Dijital okuryazarlık en basit haliyle; teknolojik cihazları doğru işlevleriyle en verimli şekilde kullanabilme becerisi, şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım doğrultusunda çocukların dijital okuryazarlığı doğru zamanda ve doğru kanalla öğrenmesinin önemi ortaya çıkar.

Bu anlamda akıllı tahtaların doğru olduğu söylenebilir. Çocukları erken yaşta ve doğru yolla teknolojiyle tanıştırmak için akıllı tahtalar en iyi seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu sayede çocukların ve daha ileri yaşlarda gençlerin, teknolojik imkanları en verimli şekilde kullanabilmesi sağlanabilir.

Teknolojinin etkin ve verimli kullanılması ise her anlamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilir. Bireysel, ailesel ve toplumsal bazda başarının kilidi, artık teknolojinin doğru kullanımından geçer. Bu sebeple de dijital okuryazarlık kazanımı büyük önem arz eder. Yine buna bağlı olarak da ilkokul çağında doğru şekilde kullanılan akıllı tahta uygulamaları sosyolojik bir yükselişin başlangıcı olarak düşünülür.

Benzer İçerikler