Blog

Akıllı tahta z-kitap nedir?

Akıllı tahtaların kullanılmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyi eğitim veren okullar hem görsel hem işitsel olarak öğrencilere hizmet vermekte ve eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu akıllı tahta sistemlerinde Z-Kitap teknolojisi de fazlası ile kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Z-Kitap teknolojisi genel olarak dijital platformlarda fazlaca kullanılmakta olan zenginleştirilmiş kitap ifadesinin karşılığıdır. Bu tür kitaplar, birçok ders içeriklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu kitaplar ile beraber her türü ders metnine ulaşmak mümkün olurken dersle ilgili birçok kaynak ve dokümana da ulaşmak mümkün olabilmektedir. Akıllı tahtaların hayatımıza girmesinde aktif rol oynayan Fatih projesi sayesinde Z-kitapların entegresi sağlanmış olup, tüm öğrencilere çeşitli eğitimler bu teknolojiler ile verilmektedir. Böylece çağın gerektirmiş olduğu tüm içerikler öğrenciler ile birleştirilmektedir.

Z-Kitap Nedir?

Akıllı tahtalarda da kullanılan teknolojilerden birisi olan Z-Kitap teknolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders öğretim planlarıyla programlarının yer almış olduğu, yazılı ve görsel dokümanların dijital platformlar üzerinde sunulmasına denmektedir. Zenginleştirilmiş içerikler olarak sunulmakta olunan Z-Kitap teknolojisi bakanlık tarafından okullarda da kullanımı teşvik edilen bir sistem olarak bilinmektedir. Zenginleştirilmiş içeriklere sahip olan ders müfredatına göre hazırlanan Z-kitaplar, öğrencilere oldukça büyük katkılar sunabilmektedir.

Z-Kitap Ne İşe Yaramaktadır?

Genel olarak E-kitaplar ve Z-kitaplar birbirleri ile fazlaca karıştırılmaktadır. E-kitaplar genel olarak dijital metinlerden oluşmakta olan kitaplar olarak ifade edilmektedir. Z-kitaplarda ise bulunan metinlerin yanı sıra; görüntü, ses, animasyon, grafik, video, harita ve tablo gibi birçok zenginleştirilmiş içerik yer almaktadır. Bu anlam doğrultusunda; Z-Kitaplar, E-Kitaplara göre çok daha zengin, çok daha eğlenceli ve çok daha kendisini okutan cinsten ve ilgi çekici bir sistem olarak ifade edilmektedir. Öğrencileri ölçme ve değerlendirme yapması ile beraber bir tür benzetim sağlaması da uygulamanın sağlamış olduğu diğer artı yönler arasında yer almaktadır.

akıllı tahta

Z-Kitap Nasıl Kullanılmaktadır?

Z-Kitaplara talep edilen zaman ve talep edilen yerde ulaşmak mümkün olabilmektedir. Kitap içerisinde tüm değerlendirmeler, sorular ve üniteler yer almaktadır. Akıllı tahtalardan kolay bir şekilde kullanılan Z-kitaplar, en basit uygulamaları bile kullanan tüm bireyler tarafından kullanımı olan sistemler olarak bilinmektedir. Bu sistem sayesinde öğrencilere akıllı tahtalar üzerinden bilgi aktarımı başarılı bir şekilde sağlanmaktadır.

Benzer İçerikler