Blog

Akıllı Tahta Uygulamaları: Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirin

İyi birer öğretim aracı olan akıllı tahtalar aynı zamanda çocuklar için iyi bir eğitim aracı özelliğine sahiptir. İlkokul çağındaki çocukların okula uyum sürecinde akıllı tahta kullanan öğretmen sayısı hayli fazladır. Sahada yapılan gözlemlerde çocukların, akıllı tahta kullanan öğretmenlerin sınıflarına daha kolay ve çabuk uyum sağladığı gözlenebilir.

Akıllı tahtaların eğlenceli yönleri sadece oyunlar veya çizgi film ile de sınırlı değildir. Daha ileriki yaş gruplarında da akıllı tahta uygulamalarından yararlanarak dersleri eğlenceli hale getirmek mümkündür. Örneğin bir tarih dersinde öğrencilerin sıkılmasını engellemek amacıyla bilgilendirici bir belgesel veya YouTube videosu sınıfa gösterilebilir. Bu şekilde sunulan ders, öğrencilerin ilgisini çekmede öğretmen anlatımından daha başarılı olabilecektir.

Bu gibi avantajları sayesinde akıllı tahta kullanımının giderek yaygınlaştığı görülür. Ayrıca öğretmen açısından zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Kara tahtaya çizilmesi uzun süren bazı konular, akıllı tahtalarda saniyeler içinde gösterilebilir. Aynı şekilde silme için de daha az uğraş verilir. Böylelikle öğretmen aynı zamanda enerjisini derse ve öğrencilerine daha iyi yönlendirebilir.

Akıllı Tahta Uygulamaları: Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirin

Eğlenceli Akıllı Tahta Uygulamaları

Akıllı tahtalarda eğlenceli ve ilgi çekici uygulamalar bulunur. Öğretmenin çalışacağı yaş grubu veya verdiği dersin niteliğine göre farklı uygulamalara yönelme seçenekleri de vardır. Sıklıkla kullanılan ve birer öneri niteliğinde sunulabilecek akıllı tahta uygulamaları:

  • Eğitici ve öğretici oyunlar
  • Çizgi filmler
  • Video içerikler
  • Kolay hazırlanıp gösterilebilen tablo ve grafikler
  • Kaynak kitaplar ve soru bankaları

gibi bir liste halinde sunulabilir. Eğitim sektöründe faaliyet gösteren pek çok yayınevi, akıllı tahta için de uygulamalar geliştirmiştir. Ayrıca akıllı tahtaların internet bağlantısı kurabilme yeteneği sayesinde öğretmenler, anlık olarak istediği verilere ulaşabilir. Böylelikle hem zaman kazanırken hem de dersler çok daha eğlenceli bir formata bürünebilir.

Öğretimde motivasyon sağlanabilmesi için derslerin ilgi çekici olması gerekir. Özellikle erken yaşlarda ise bunun yolu dersleri eğlenceli yapmaktan geçer. Bu amaçla akıllı tahta kullananların iyi sonuçlar aldığını görmek mümkündür. Ayrıca kullanımlarının pratik olması sayesinde eğitmen için önemli düzeyde hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar. Buna bağlı olarak da başarı gelmesi beklenir.

Benzer İçerikler